Komerční úpravny vody

Naše společnost se specializuje na výrobu reverních osmóz od výkonu 4 až do 2000 l/hod. a na technologii Elektrodeionizace (EDI) od výkonu 30 až do 5000 l/hod. Technologie Elektrodeionizace je náhrada směsných iontoměničů, které jsou jako dočišťovací modul za reverzní osmózou.  Reverzní osmóza je vhodná v provozech, kde je denní spotřeba nad 20 litrů vody. Pro vyrobení menšího množství vody je ekonomičtější, úspornější a levnější varianta s použitím směsných iontoměničů mixbed (DEMI). Za reverzní osmózu s výkonem 30 litrů za hodinu a vyšším je vhodná varianta s použitím elektrodeionizace (EDI). Takto zvolená technologie dosahuje velkých finančních úspor oproti běžným úpravnám používající iontoměniče.

Příklady použití:

ZDRAVOTNICTVÍ
PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ