Elektrodeionizace a RO EDI výkon 30 - 2000 l/hod

Elektrodeionizace slouží k přípravě velmi čisté vody s rezistivitou nad 15 MΩ cm v průmyslovém i laboratorním měřítku. Elektrodeionizace (EDI) je alternativní separační proces, který nahrazuje konvenční demineralizaci vody na směsném loži ionexů.

EDI těží z výhodných elektrochemických vlastností ionexů v prostředí málo vodivých roztoků. Separace iontů a málo disociovaných složek z vody se dosahuje aplikací stejnosměrného elektrického proudu.

Spotřeba elektrické energie je přitom nízká, obvykle 0,1 až 0,5 kWh/ m3 produktu. Na rozdíl od konvenční technologie je EDI kontinuální proces nevyžadující přerušování provozu z důvodu nutnosti regenerace ionexů.
Seřadit Položek na stránce
Úpravna EDI (elektrodeionizace) je určena pro provozy, které potřebují vodu s rezistivitou nad 15MΩ.

Jedná se o velmi čistou vodu bez použití iontoměničů. Technologií elektrodeionizace (EDI) je dosaženo velkých finančních úspor oproti standartním úpravnám používající iontoměniče (minimální náklady na servis).

Návratnost investice do EDI je 3,5 roku oproti nákladům na regeneraci pryskyřice v iontoměničích.
Úpravna RO EDI (reverzní osmóza s elektrodeionizací sloučená v jedné úpravně) je určena pro farmacii a laboratoře, které potřebují vodu o čistotě ≥15 MΩ cm. Jedná se o výrobu velmi čisté vody bez použití iontoměničů. Takto zvolená technologie dosahuje velkých finančních úspor oproti běžným úpravnám používající iontoměniče (minimální náklady na servis RO EDI).
1