Testovací komory

Zařízení na principu elektrodeionizace využívá klasické iontoměničové pryskyřice umístěné ve speciálních tenkých plošných celách. Tyto cely jsou složeny na sebe do kompaktního modulu. K regeneraci iontoměniče dochází průběžně v elektromagnetickém poli. Napájení je stejnosměrné s hodnotami podle produkční kapacity, běžně 100 – 600 Voltů. Vstupem vody je permeát reverzní osmózy s doporučenou maximální hodnotou, například 5 – 30 uS/cm. Výstupní hodnoty vodivosti dosahují hluboko pod 1 uS/cm, v u

V praxi se využívají tyto dodatečné stupně zejména pro požadavky na vysokou čistotu produktu, jako v elektronice, farmacii apod. V případech, že nelze pouhou reverzní osmózou zaručit splnění určitých norem ( ČSN EN 285 pro napájecí vodu ), je EDI ideálním koncovým stupněm.

Velká výhoda EDI je ve velice efektivním odstranění rozpuštěných plynů v upravené vodě a může svým způsobem nahradit jiné technologie odplynění, například napájecí vody pro výrobu hygienické páry a centrální sterilizaci. Tato technologie má i efektivní sterilizační účinek.

V praxi bývá pro menší výkony zatím výhodnější použití klasických iontoměničů MIXBED, avšak od výkonů nad 150 – 300 l/ hod. je ekonomicky výhodnější EDI. Investiční náklady jsou sice vyšší, provozem se však brzy náklady vrátí. Pro vyšší výkony nad 300 – 500 l/ hod. již nelze tyto technologie vůbec srovnávat a EDI je jasně výhodnější.

Na ukázce je samostatná jednotka EDI s výkonem cca 600 – 1000 l/ hod. se zdrojem stejnosměrného napětí a ukázka průtokoměrů výstupní dočištěné vody a koncentrátu, který obsahuje separované plyny ( zadní válec ).

Seřadit Položek na stránce