Tlakové komplety

Akumulátory různých transportních zařízení jsou pravidelně dobíjeny ve speciálních nabíjecích stanicích, kde je současně potřeba automatického doplňování destilované vody. Příslušná norma na kvalitu destilované byla převzata z oborových norem některých výrobců baterií a za maximální hodnotu specifické vodivosti se uvažuje hodnota 10 uS/ cm, při splnění dalších hodnot látek obsažených v upravené vodě.

Součástí dodávky je rovněž rozvod destilované vody po místnosti ukončený odběrními ventily, trubičkou a držákem trubičky. Dodávky mohou být i velice individuální s jednotkami vyššího výkonu a zásobníky většího objemu. Takové dodávky jsou nabízeny individuálně.

Seřadit Položek na stránce
Čerpadlo na zvýšení vstupního tlaku zdroje vody s automatikou a výstupním redukčním ventilem.

Zvýšení tlaku je nutné pro provoz vlastní reverzní osmózy, ale zejména pro optimální tlak změkčené chladicí vody!

Čerpadlo s příslušenstvím, včetně automatiky a ovládání je často používáno pro zásobení spotřebičů pod stanoveným tlakem.
Čerpadlo na zvýšení vstupního tlaku zdroje vody s automatikou a výstupním redukčním ventilem.

Zvýšení tlaku je nutné pro provoz vlastní reverzní osmózy, ale zejména pro optimální tlak změkčené chladicí vody!

Čerpadlo s příslušenstvím, včetně automatiky a ovládání je často používáno pro zásobení spotřebičů pod stanoveným tlakem.
Při nedostatečném tlaku vstupní surové vody. Vhodné pro zásobení konečných spotřebičů pod tlakem.

Čerpadlo s příslušenstvím je instalováno na speciálním nosníku, nebo vestavěno do konstrukce se zásobníkem. Záleží na typu dodávky. Komplet se dá také použít pro zásobení koncového spotřebiče pod stálým tlakem. Možnost vestavby z široké nabídky zásobníků vody (100 až 1000 litrů) a akumulačních nádrží (20 až 200 litrů).
1