Ultračistá voda pro lékárny a laboratoře ČL 2009

Lékárny a malé laboratoře používají čištěnou vodu podle požadavků ČL 2009 všude tam, kde to povoluje zmíněný předpis. Většinou se jedná o menší množství čištěné vody v objemu od 4 až do 20 litrů za hodinu. Pro zabezpečení mikrobiologické čistoty a zamezení dodatečné kontaminace je vhodné uspořádání produkce čištěné vody bez skladovacího zásobníku. Voda se připraví do nádob, které lze denně sanitovat.

Podle zásad SVP musí být vyrobená voda zpracována do 24 hodin. Pokud je požadavek na přípravu čištěné vody kombinován s potřebou přípravy vody například pro myčku, nebo je nárazová spotřeba v dávkách, je nutné použít minimální zásobník s možností efektivní sanitace. V každém případě je výsledný produkt ošetřen příslušným koncovým UV zářičem.

V současné době jsou již tyto úpravny GORO Pharmapur nabízeny v takové úpravě, aby při obsluze nedošlo k opomenutí použití koncového UV zářiče. Veškeré ovládání je provedeno na jeden provozní vypínač.

Celá řada zařízení GORO Pharmapur a GORO MID se zařazeným koncovým UV sterilizátorem má příslušné certifikáty a atesty.

Seřadit Položek na stránce
Naše zařízení DEMI ULTRA je vhodné pro laboratoře s menším odběrem mikrobiologicky nezávadnéultračisté vody o hodnotě 0,1 uS.

Zařízení je používané jako druhý dočišťovací stupeň. Zařízení musí předcházet výroba vody reverzní osmózou, nejlépe zařízením AQUA COMPLET s nádrží. Předpokladem je výchozí voda o čistotě 1 až 2 uS (norma ČSN ISO 3696 typ 2).

Voda splňuje požadavky ČL 2009.
GORO Pharmapur jsou malé komplety určené k přípravě vody pro farmacii a všude tam, kde je požadována kvalita podle ČL 2009 s přímým odběrem. Základem je GORO AQUA 35 / 65 nebo 100 s tlakovou nádobou, která obsahuje iontoměničovou pryskyřici. Ošetření vody je UV sterilizátorem. Měření výstupní vodivosti je diodovým komparativním indikátorem, nebo za příplatek digitálním měřičem vodivosti. Číselný údaj za názvem Pharmapur vyjadřuje předpokládaný odběr v litrech za 24 hodin.
GORO Pharmapur jsou malé komplety určené k přípravě vody pro farmacii a všude tam, kde je požadována kvalita podle ČL 2009 s přímým odběrem. Základem je GORO AQUA 35 / 65 nebo 100 s tlakovou nádobou, která obsahuje iontoměničovou pryskyřici. Ošetření vody je UV sterilizátorem. Měření výstupní vodivosti je diodovým komparativním indikátorem, nebo za příplatek digitálním měřičem vodivosti. Číselný údaj za názvem Pharmapur vyjadřuje předpokládaný odběr v litrech za 24 hodin.
GORO Pharmapur jsou malé komplety určené k přípravě vody pro farmacii a všude tam, kde je požadována kvalita podle ČL 2009 s přímým odběrem. Základem je GORO AQUA 35 / 65 nebo 100 s tlakovou nádobou, která obsahuje iontoměničovou pryskyřici. Ošetření vody je UV sterilizátorem. Měření výstupní vodivosti je diodovým komparativním indikátorem, nebo za příplatek digitálním měřičem vodivosti. Číselný údaj za názvem Pharmapur vyjadřuje předpokládaný odběr v litrech za 24 hodin.
 Kvalitní systém reverzní osmózy pro komerční použití o výkonu 30 50 litrů za hodinu.

Zařízení GORO MID 30 respektuje normu ČSN ISO 3696 pod 1 uS / cm.

Systém nabízí nové konstrukční řešení, úsporu energie, vyšší výkon, jednoduché a cenově dostupné zvýšení výkonu, tichý chod.

Systém vhodný do menších laboratoří a provozů.
1