Elektrodeionizace a RO EDI výkon 30 - 2000 l/hod

Elektrodeionizace slouží k přípravě velmi čisté vody s rezistivitou nad 15 MΩ cm v průmyslovém i laboratorním měřítku. Elektrodeionizace (EDI) je alternativní separační proces, který nahrazuje konvenční demineralizaci vody na směsném loži ionexů.

EDI těží z výhodných elektrochemických vlastností ionexů v prostředí málo vodivých roztoků. Separace iontů a málo disociovaných složek z vody se dosahuje aplikací stejnosměrného elektrického proudu.

Spotřeba elektrické energie je přitom nízká, obvykle 0,1 až 0,5 kWh/ m3 produktu. Na rozdíl od konvenční technologie je EDI kontinuální proces nevyžadující přerušování provozu z důvodu nutnosti regenerace ionexů.

           

                  

Produkty