ELI Beams - leden 2017

cc732392-fb5e-47fd-acff-e9aca91c93e9-cs_detail

Naše společnost se podílela na dodávce technologie pro víceúčelové laserové centrum v Dolních Břežanech.

Jednalo se konkrétně o úpravnu GORO MID 150 s elektrodeionizační jednotkou EDI. Centrum ELI Beams se bude věnovat materiálovým vědám a strojírenství, medicíně, biologii, chemii, astrofyzice a dalším oborům. Průlomové objevy v oblasti nanotechnologie, ve vývoji nových léků, nebo léčbě rakovinových nádorů, si centrum slibuje hlavně od technologie urychlování částic.