Odstranění legionelly

Legionella je rod patogenních bakterií čeledi Legionellaceae způsobující tzv. nemoc legionářů či mírnější pontiackou horečku. Nejvíce infekcí způsobuje druh Legionella pneumophila, která postihuje především dýchací cesty. Legionella se obykle vyskytuje a množí v úsadách teplovodních potrubích, boilerech a klimatizacích. K nákaze dochází téměř výhradně vdechnutím infikovaného aerosolu do plic.

Legionelly můžeme běžně najít ve vodním prostředí, v půdě a v systémech, které pro svou funkci používají vodu. Nejčastěji se množí v klimatizačních zařízeních, vzduchotechnice a v potrubních systémech s nedostatečnou cirkulací vody, která umožňuje růst biofilmům.

Možnosti eliminace legionelly jsou zejména termická dezinfekce, chemická dezinfekce a dezinfekce ÚV zářením.

Naše společnost se specializuje na dezinfekci ÚV zářením. UV záření používané pro dezinfekci vody, které má vlnovou délku v rozsahu 100 – 400 nm, využívá k rozkladu látek metody fotochemických reakcí. UV záření ničí DNA organismů, které jsou obsaženy ve vodě. Zářením se tyto bakterie deaktivují a je narušena jejich celková struktura.

Výhodou dezinfence UV zářením je, že netvoří vedlejší produkty jako chlór, není ovlivněno teplotou ani turbiditou (zákal), nemění vlastnosti vody, neškodí materiálům rozvodů a snadno se instaluje.

    

Produkty