Odstranění dusičnanů, železa a manganů

Dusičnany svou přeměnou na toxické dusitany škodí dospělým a zejména dětem. Zdravotní nebezpečí dusičnanů (NO3-) vyplývá z možnosti jejich bakteriální redukce v zažívacím traktu člověka na toxické dusitany (NO2-). V případě tzv. dusičnanové alimentární methemoglobinaemie (DAM) kojenců dochází k tomu, že dusitany reagují s krevním barvivem hemoglobinem na methemoglobin, který není schopen přenášet kyslík. Limitní hodnota: pro kojeneckou vodu do 15mg/l. a pro dospělé je do 50 mg/l. Převařením vody se dusičnany z vody neodstraní.

 

Produkty