REVERZNÍ OSMÓZA

Reverzní osmóza je technologicky propracovaný princip, kterým lze vytvořit vodu zbavenou téměř všech příměsí, které ve vodě obvykle jsou. Reverzní osmózu si lze představit tak, že pod tlakem protlačíme předčištěnou vodu skrz velmi jemné póry v membráně (póry jsou na mikroskopické úrovni a jsou menší, než látky ve vody rozpuštěné a rozptýlené). Vodu protlačením skrz membránu tak vyčistíme na velmi vysokou úroveň. Následně je možno vodu opět remineralizovat, alkalizovat či jinak upravovat.

   

           


Malá reverzní osmóza pracuje s vodovodním tlakem, v případě potřeby je zařazena tlaková jednotka TJ 24 pro zvýšení tlaku. Tyto malé reverzní osmózy se používají všude, jako náhrada elektrodestilace, která je ekonomicky nevýhodná, včetně obsluhy a nemožnosti automatizace. Malé reverzní osmózy lze doplnit podle potřeby a automatizovat podobně jako větší celky. Součástí sestav mohou být různé doplňky, jako UV zářiče, mikrofiltry, apod.

Nabízíme certifikované komplety na principu reverzní osmózy obsahující příslušnou předúpravu, zabezpečení proti změnám v dodávce vstupních médií, vlastní reverzní osmózu v plné výbavě, digitální měření vodivosti, automatiku vestavěnou v zásobníku, tlakový komplet (TK) včetně akumulačního tanku. Dodávka na klíč včetně drobného materiálu a přiměřených potrubních propojení.