Výskyt mikroplastů ve vodních zdrojích a jejich odstranění reverzní osmózou

Výskyt mikročástic i makročástic plastů ve světových mořích a některých povrchových sladkých vodách je v posledních pár letech diskutován jako environmentální problém. Nikoliv zhlediska dopadu na člověka, ale na vodní živočichy (mikročástice pro drobné korýše, větší kousky plastů pro ryby a vodní ptactvo),kteří tyto plasty nevědomky (či vědomky, protože si myslí, že se jedná o potravu) požijí a ony jim pak mechanicky škodí v zažívacím traktu, protože narušují další příjem a zpracování potravy.

Plošné výskumy dokázali, že toto znečištění je celosvětovým problémem. Částice plastů tvořily až 20 % všech nalezených částic a dominovala u nich frakce 1 až 5, popř. 5 až 10 µm. Materiálově dominují polyethylentereftalát (PET) a polypropylen (PP), popř. polyethylen (PE), ale poměry se místo od místa liší.

Mikroskopický plast může podle řady studií přitahovat bakterie, které se vyskytují v odpadu. Může také obsahovat a absorbovat jedovaté chemikálie; výzkum na divoce žijících zvířatech ukázal, že z plastu se tyto látky velice rychle uvolňují do zvířecích těl. 

Pomocí technologie čištění vody reverzní osmózou budete moci očistit vodu od částic, jejichž velikost nepřesahuje 0,001-0,0001 mikronů. Tímto způsobem se zbavíte nejpočetněji zastoupených mikroplastů a můžete tak považovat získanou vodu za vyčištěnou. Reverzní osmóza vodu zbaví také většiny minerálů, proto je vhodné doplnit sestavu o mineralizátor. Mineralizátor vodu obohatí o minerály tak, aby splňovala limity pro pitnou vodu a vy jste ji mohli bez obav pít.