Tradiční
Český výrobce
certifikovaných úpraven vody
od roku 1991

Úprava vody

Společnost GORO, spol. s r.o. je tradiční český výrobce úpraven vody od roku 1991. Specializujeme se na návrh, výrobu, prodej a servis úpraven vody. Provádíme kompletní nabídku standartních i zakázkových návrhů úpraven vody. Montáž a servis zajišťuje tým profesionálních techniků. Na veškeré úpravny vody a filtrace poskytujeme krátké dodací lhůty.

home
Reverzní osmóza je způsob čištění vody, který naše firma preferuje. Reverzní osmóza je účinná fyzikální metoda, která nahrazuje zastaralé destilační přístroje. Z hlediska provozu a možnosti automatizace je reverzní osmóza ideální technickou i ekonomickou náhradou.
Elektrodeionizace slouží k přípravě velmi čisté vody s rezistivitou nad 15 MΩ cm v průmyslovém i laboratorním měřítku. Elektrodeionizace (EDI) je alternativní separační proces, který nahrazuje konvenční demineralizaci vody na směsném loži ionexů.

Změkčovač vody

Změkčovač vody pomáhá odstranit vysokou tvrdost vody a vodní kámen. Změkčovač vody je vhodný jak pro domácnosti, tak jako předúprava pro reverzní osmózu.

Filtrace vody

Další možností úpravy vody je filtrace vody. Filtrace vody je nutná ve všech případech, kdy je voda mechanicky znečištěná. Filtrace vody probíhá přes media, která odstraní specifické znečištění vody.

Demineralizovaná voda (DEMI voda)

Demineralizovaná voda má využití tam, kde není přílišná spotřeba vody. Zároveň je demineralizovaná voda vhodná pro prostředí, kde nejsou vysoké nároky na výslednou kvalitu. Demineralizovaná voda, nebo také deionizovaná voda, je využívána především v chemickém nebo průmyslovém odvětví.

Voda pro zdravotnictví a farmacii

Úpravny vody pro nemocnice, centrální sterilizaci, medicinální páru, umývárny, stomatologii, OKBHI, biotechnologii, biochemii. Voda pro lékárny dle ČL 2009.

Voda pro laboratoře

Úpravny vody pro malé laboratoře, endoskopie, imunologie, hematologie, operační sály.

Voda pro průmysl

Úpravny vody pro testovací a klimatické komory, zkušebny materiálů, voda pro doplňování akumulátorů a manipulační techniky, doplňování chladicích soustav. Napájecí voda pro přípravu technilogické i čisté páry, voda pro zvlhčovače, klimatizace. Voda pro doplňování topných a chladících systémů.